تا 12 سال خدمات پس از فروش و ارائه قطعات در تعهد شرکت بوده و کلیۀ قطعات اصلی و OEM Parts و فیلتر ها و روغن ها قابل تحویل می باشد. حتی در روزهای تعطیل نیز،‌ شرکت پرشیا قادر به ارسال قطعات مورد نیاز مشتریان خود می باشد.